Chiny – wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w usługach bankowych dla rolników.

Teledetekcja satelitarna odgrywa ważną rolę w finansach w Chinach. Banki w Chinach jako pierwsze na świecie uruchomiły własne rozwiązania usług teledetekcji satelitarnej, które są wykorzystywane przy świadczeniu usług finansowych w zakresie udzielania pożyczek dla rolników.

Przez długi czas w działalności kredytów rolniczych banki zawsze miały problemy, takie jak trudności w uzyskaniu informacji o aktywach rolniczych, wysokie koszty pracy związane z ankietami oraz niedokładne oszacowanie kwot kredytów i okresów spłaty. Jednocześnie ze względu na brak rozsądnych szacunków plonów i wartości, bankom trudno jest dokładnie oszacować kwotę kredytu i cykl spłaty przed udzieleniem kredytu, a z drugiej strony brakuje im metod zarządczych pozwalających monitorować ryzyko spłaty kredytu po udzielonej pożyczce. Technologia teledetekcji satelitarnej może to zmienić.

Od 2019 roku MYbank w Chinach aktywnie bada wykorzystanie technologii teledetekcji satelitarnej w połączeniu z algorytmami modeli AI w celu uzyskania wiarygodnych danych i opracował system kontroli ryzyka finansowego, który jest stosowany w dziedzinie kredytów rolniczych. Instytucja finansowa zwraca uwagę na status produkcji i działalności rolników tylko wtedy, gdy ubiegają się o pożyczkę, ale dzięki teledetekcji satelitarnej może uzyskać zapisy całej dotychczasowej produkcji i działalności rolników, a także warunków w czasie rzeczywistym po udzieleniu kredytu, w tym identyfikując wzrost upraw, a także biorąc pod uwagę klęski żywiołowe, które mogą ich spotkać oraz przewidywanie plonów, dlatego MYbank może dokładniej oceniać osobiste kredyty rolników oraz zachowania produkcyjne i zasadzenia, a tym samym oceniać aktywa rolników.

ICBC Bank w Chinach uruchomił systemu analizy obrazu teledetekcyjnego wykorzystując go przy udzielaniu kredytów na terenach wiejskich. Rolnicy muszą jedynie okrążyć własne grunty rolne [satelita może wtedy zidentyfikować obszar upraw], a bank może łatwo uzyskać informacje dotyczące upraw rolników, dokładnie monitorować wzrost upraw, oszacowanie plonów i wartości plonów oraz dostarczać informację wczesnego ostrzegania o wzroście upraw. Oprócz odgrywania znaczącej roli w rolnictwie, system analizy obrazu teledetekcji satelitarny ICBC ma również możliwość analizowania teledetekcji m.in. budownictwa przemysłowego np. nieruchomości, drogi itp.

Można zauważyć, że coraz więcej firm z sektora finansowego będzie uczestniczyć w badaniach i rozwoju technologii teledetekcji satelitarnej w dziedzinie finansów w przyszłości. Ma to też ważne znaczenie odnośnie bankowości cyfrowej, w której tradycyjne punkty nie będą już dostępne, a zdalna obsługa będzie potrzebować innego mechanizmu pozyskiwania danych odnośnie kredytów itp. Przełoży się to również na proces kredytowy, gdyż decyzja na podstawie analizy satelitarnej może skrócić cały proces do kilku minut.

 

źródło:  icbc.com.cn / 21jingji.com