Uprawy pod kontrolą satelity – zastosowanie systemu satelitarnego monitorowania upraw w rolnictwie.

Technologia teledetekcji satelitarnej w ostatnich latach znajduje coraz szersze wykorzystanie. Obecnie rolnictwo jest jednym z największych konsumentów zdalnych czujników satelitarnych. Wzrost upraw jest monitorowany za pomocą zaawansowanych zdjęć satelitarnych. Satelity teledetekcyjne mogą szybko i dokładnie uzyskiwać informacje naziemne w połączeniu z innymi nowoczesnymi zaawansowanymi technologicznie technologiami, takimi jak system informacji geograficznej (GIS) i globalny system pozycjonowania (GPS).

Ingerencja człowieka ułatwia podejmowanie decyzji rolniczych i umożliwia rozwój rolnictwa precyzyjnego. Na podstawie wykonanych zdjęć satelitarnych istniej możliwość dokonania analizy obrazu. Do tego wraz z wzrostem ilości danych teledetekcyjnych dzięki możliwości analizy obrazu poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji, informacje teledetekcyjne mogą być szybciej i szerzej wykorzystywane w różnych dziedzinach.

W rzeczywistości teledetekcja satelitarna odgrywa obecnie ważną rolę w badaniu zasobów rolniczych, monitorowaniu rolniczych procesów produkcyjnych, monitoringu obszaru wiejskiego, mapowania obszarów upraw rolnych. W porównaniu z informacjami statystycznymi, dzięki teledetekcji satelitarnej można uzyskać rożnego rodzaju informacje przestrzenne typu: miejsce zasadzenie, ilość nasadzenia itp.

Jeśli chodzi o produkcję rolną zastosowanie technologii teledetekcji sprawiło, że rolnictwo stale rozwija się w kierunku wysokiej wydajności, precyzji i dywersyfikacji, co stało się ważnym trendem w przyszłym rozwoju rolnictwa. Ręczny pomiar i obliczanie powierzchni zasiewów roślin jest czasochłonne i mało precyzyjne. W przeciwieństwie do tego korzystając z technologii teledetekcji satelitarnej można automatycznie uzyskać i obliczyć rzeczywisty obszar sadzenia i informacje o rozmieszczeniu upraw.

Chiny – wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w usługach bankowych dla rolników.

Wykorzystując technologię teledetekcji do ciągłej obserwacji gruntu przez długi czas i porównując ją z danymi historycznymi w skali czasu można odzwierciedlać różnicę wzrostu upraw w czasie rzeczywistym i można klasyfikować wartość różnicy, a następnie poprzez ocenę i stopniowanie, zgodnie z warunkami klimatycznymi i innymi czynnikami wpływającymi można uzyskać wpływ na wzrost upraw.

W procesie produkcji rolnej oprócz monitorowania sadzenia roślin, teledetekcja rolnicza może również monitorować wilgotność gleby gruntów uprawnych i zapotrzebowanie upraw na wodę w celu uzyskania terminowego i odpowiedniego precyzyjnego nawadniania upraw na poziomie działki, poprawy wydajności nawadniania i oszczędzania zasobów wodnych.

Połączenie teledetekcji satelitarnej, Internetu Rzeczy, Big Data i sztucznej inteligencji umożliwia stworzenie systemu monitorowania od nieba do ziemi, analizę całego procesu upraw oraz daję możliwość rozwiązywania problemów związanych z obszarem, różnorodnością, wzrostem, nawadnianiem, nawożeniem, stosowaniem pestycydów itp.

Zastosowanie technologii teledetekcji może zapewnić bardzo precyzyjne monitorowanie klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, susze i pożary. Monitorowanie wzrostu upraw może oceniać zmniejszenie produkcji spowodowane klęskami żywiołowymi, dostarczając w ten sposób danych na poparcie roszczeń ubezpieczeniowych.

Jednak w przypadku firm ubezpieczeniowych ze względu na zdecentralizowany charakter działalności rolniczej i ograniczenia technologii ubezpieczeń rolnych firmom ubezpieczeniowym znacznie trudniej jest zweryfikować roszczenia niż w przypadku ubezpieczeń ogólnych, co powoduje, że oszustwa ubezpieczeniowe są bardziej powszechne. Identyfikacja upraw poprzez analizę danych satelitarnych, aby oszacować sytuację np. klęski żywiołowej i dopasować ją do informacji ubezpieczeniowych może poprawić efektywność ubezpieczeń rolnych.

Zastosowanie w UE – dopłaty bezpośrednie dla rolników kontrolowane za pomocą teledetekcji satelitarnej.

Jeśli chodzi o zastosowanie teledetekcji satelitarnej w Europie – Unia Europejska planuje kontrolować satelitarnie uprawy w przypadku uzyskania dopłat bezpośrednich przez rolników. Identyfikacji upraw odbywałaby się przed i po otrzymaniu dopłaty w celu sprawdzenia, czy środki zostały odpowiednio spożytkowane. System monitorowania obszarów jest już wdrażany w krajach członkowskich i od 1 stycznia 2024 roku będzie musiał funkcjonować we wszystkich krajach.

Wykorzystanie państwowe w Chinach.

Dokładna weryfikacja dopłat rolnych, spisy rolne – dzięki znormalizowanemu i dynamicznemu monitorowaniu użytkowania gruntów uprawnych instytucje państwowe mają rzeczywisty podgląd na ilość, powierzchnię i wykorzystanie aktywów rolnych, takich jak grunty uprawne, ogrody, szklarnie, stawy rybne itp. wraz z danymi historycznymi.