Wprowadzenie CBDC miałoby zerowy wpływ na kolumbijską gospodarkę.

Uruchomienie cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) nie stwarza żadnego znaczącego ryzyka makroekonomicznego, jak sugerują autorzy raportu zatytułowanego „Oczekiwane skutki makroekonomiczne emisji detalicznego CBDC”, który został opublikowany przez Bank Centralny Kolumbii.

Autorzy raportu stwierdzili, że nie ma przekonujących argumentów za wprowadzeniem CBDC np. dzięki CBDC możliwe byłyby płatności w czasie rzeczywistym, jednak Bank Centralny Kolumbii cel ten planuje osiągnąć również za pomocą systemu szybkich płatności, więc poprawa efektywności poprzez umożliwienie transakcji w czasie rzeczywistym nie byłaby głównym powodem emisji CBDC.

Aby złagodzić wszelkie potencjalne zagrożenia związane z CBDC, autorzy raportu wspomnieli o limicie posiadania i wydatków CBDC. Ograniczenia te mogłyby chronić użytkowników przed atakami cybernetycznymi i zmniejszyć popyt na detaliczne CBDC jako magazyn wartości oraz uchronić banki komercyjne przed odpływem depozytów. Ich zdaniem Bank Centralny Kolumbii mógłby oferować cyfrowe portfele z niskim limitem posiadania i wysokim poziomem prywatności oraz cyfrowy portfel z wysokim limitem o niskim poziomie prywatności.

Wspomnieli również, że infrastruktura CBDC i wszystkie powiązane z nią usługi powinny być odporne na występowanie przerwy w dostawie prądu i awarie Internetu i powinna działać non stop. Może to wymagać wdrożenia specjalnych protokołów, które umożliwiają pomyślne zakończenie transakcji w trybie offline w tych warunkach.