Bank Rezerw Indii uruchamia platformę z wszystkimi niezbędnymi informacjami potrzebnymi do zawarcia umowy kredytowej.

Bank Rezerw Indii uruchomił projekt pilotażowy publicznej platformy mający na celu ułatwienie dostępu do kredytów. Celem Banku Rezerw Indii jest dostarczanie kredytodawcom wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do zawarcia umowy kredytowej w ciągu kilku minut za pośrednictwem jednej platformy.

Platforma cyfrowa ma otwartą infrastrukturę, otwarty interfejs programowania aplikacji (API) i standardy, dzięki czemu wszystkie jednostki sektora finansowego będą mogły być połączone bez żadnych problemów w modelu „plug and play”. Scentralizuje wszystkie niezbędne informacje potrzebne do zawarcia umowy kredytowej na ujednoliconej platformie, usprawniając w ten sposób proces.

 

źródło: economictimes.com