Arabia Saudyjska wykorzystuje teledetekcję satelitarną i AI do walki z pustynnieniem.

Ministerstwo Środowiska Arabii Saudyjskiej uruchomiło innowacyjny program, który łączy technologie teledetekcji satelitarnej i sztucznej inteligencji (AI). Inicjatywa ta jest poświęcona walce z pustynnieniem i realizacji celów projektów zalesiania, w szczególności wizjonerskiej inicjatywy zielonej Arabii Saudyjskiej (Saudi Green).

Ponieważ pustynnienie stanowi poważne wyzwanie w Arabii Saudyjskiej ze względu na jej suchy klimat i skutki zmiany klimatu, oparta na sztucznej inteligencji analiza zdjęć satelitarnych i danych zidentyfikuje obszary najbardziej narażone na pustynnienie. Technologie te umożliwiają również badanie klasyfikacji pokrycia terenu i ich przydatności dla gatunków roślin, a także tempa suszy i jej wpływu na pokrywę roślinną, tempa pustynnienia oraz dają różne inne możliwości.

W ramach programu opracowane zostaną strategie przeciwdziałania pustynnieniu, w tym strategie sadzenie drzew i krzewów, poprawa gospodarki wodnej i promocja zrównoważonego rolnictwa.

Arabia Saudyjska realizuje różne inicjatywy przeciwko pustynnieniu, takie jak projekt „Saudi Green”, skupiający się na zasadzeniu 10 miliardów drzew w całym kraju oraz „National Center for Vegetation Development and Combating Desertification”, poświęcone uprawie roślin odpornych na suszę.

 

źródło: saudigazette.com.sa / newsable.asianetnews.com