Raport Banku Rezerw Australii z przeprowadzonego programu pilotażowego eAUD.

Bank Rezerw Australii opublikował raport z zakończone fazy pilotażowej cyfrowej waluty banku centralnego, w której wraz z Digital Finance Cooperative Research Centre badali rożne przypadki użycia eAUD i uznali CBDC za przydatne w czterech obszarach, w tym w wspieraniu innowacji na rynkach finansowych i innych rynkach aktywów (tokenizacja aktywów), umożliwianiu złożonych ustaleń dotyczących płatności, zwiększaniu odporności i włączenia w gospodarce cyfrowej, promowaniu innowacji w zakresie prywatnych pieniędzy cyfrowych.

W raporcie stwierdzono, że CBDC mogłoby poprawić odporność systemu płatności zapewniając alternatywny sposób dokonywania płatności w przypadku płatności w trybie offline w scenariuszach, w których nie byłoby dostępu do energii elektrycznej i/lub usług telekomunikacyjnych, np. w wyniku klęsk żywiołowych lub w społecznościach pozbawionych niezawodnego połączenia internetowego.

Dostęp do cyfrowej formy pieniądza, który nie byłby uzależniony od posiadania komercyjnego konta bankowego mógłby oferować korzyści społeczne pewnym grupom społecznym, które mogą napotkać trudności w korzystaniu z usług bankowości komercyjnej. Na przykład z CBDC mogłyby korzystać osoby podróżujące lub studenci zagraniczni, którzy mogą nie mieć dostępu do krajowego konta bankowego.

Możliwość programowania i kontrolowania płatności, czyli inteligentne kontrakty, dzięki którym można ustalić warunki płatności za pomocą CBDC mogłoby poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko w szeregu złożonych procesów biznesowych oraz w przypadku wypłaty świadczeń socjalnych, czy innych pieniędzy z budżetu państwa w sposób, który może być trudny do osiągnięcia przy użyciu obecnych systemów płatności. Podkreślono również potencjał programowalnego CBDC w zakresie zapewniania dodatkowej funkcjonalności w różnych aplikacjach płatności detalicznych, takich jak automatyzacja płatności rachunków za media i opłat za wynajem, mikropłatności, wypłaty wynagrodzeń.

Uczestnicy projektu pilotażowego zauważyli, że CBDC mogłoby ułatwić rozwój nowych form prywatnych instrumentów płatniczych i infrastruktury, w tym monet stablecoin, które są w pełni wspierane przez CBDC. Chociaż moneta typu stablecoin wspierana przez CBDC nie stanowiłaby zobowiązania banku centralnego, w zależności od jej struktury mogłaby być bardziej atrakcyjna dla użytkowników końcowych niż moneta typu stablecoin zabezpieczona innymi aktywami.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt badawczy pomógł w lepszym zrozumieniu szeregu kwestii związanych z potencjalnym wydaniem CBDC w Australii, w tym poprzez uzyskanie cennych informacji na temat możliwości wykorzystania CBDC w celu usprawnienia działania systemu płatności z wykorzystaniem nowych cyfrowych form pieniądza, zwrócił uwagę na szereg powiązanych kwestii prawnych, regulacyjnych, technicznych i operacyjnych związanych z CBDC oraz pomógł w zidentyfikowaniu szeregu obszarów przyszłych badań nad przyszłością pieniądza w Australii.