Debata podkomisji ds. aktywów cyfrowych, technologii finansowych i włączenia finansowego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na temat cyfrowego dolara.

Wczoraj odbyła się debata podkomisji ds. aktywów cyfrowych, technologii finansowych i włączenia finansowego Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych na temat wprowadzenia cyfrowego dolara.

Przewodniczący podkomisji z Partii Republikańskiej, French Hill po raz kolejny rozpoczynając posiedzenie wyraził swój głos przeciwko CBDC mówiąc, że „nie ma poparcia dla CBDC w Kongresie z wyjątkiem tych, którzy uważają, że CBDC może być niesamowitym rozwiązaniem wielu nieokreślonych problemów globalnych” oraz wspomniał o swoim wspólnie zainicjowanym projekcie ustawy „Power of the Mint Act” z przedstawicielem partii Demokratycznej, Jake Auchincloss, która zabraniałyby wprowadzenia cyfrowego dolara bez zgody Kongresu. Dodatkowo członek Partii Republikańskiej, Tom Emmer ponownie przedstawił swój projekt ustawy „CBDC Anti-Surveillance State Act”, która uniemożliwiłaby emisje CBDC w Stanach Zjednoczonych.

Zgoła innego zdania podczas debaty był członek podkomisji Stephen Lynch z Partii Demokratycznej, który ponownie przedstawił projekt ustawy „ECASH Act”, która umożliwiłaby Departamentowi Skarbu USA przeprowadzenie programu pilotażowego w celu opracowania i wydania cyfrowej wersji dolara amerykańskiego, której system miałaby być interoperacyjny ze wszystkimi istniejącymi systemami płatności. Dodatkowo Stephen Lynch ogłosił utworzenie klubu Digital Dollar Caucus, którego zadaniem będzie informowanie Kongresu o kluczowych kwestiach związanych z cyfrowym dolarem, w tym o jego rozwoju, roli w promowaniu integracji finansowej, prywatności i bezpieczeństwie danych, zapobieganiu oszustwom, wydajności systemu płatniczego i innych kwestiach.

„Ponadto Ustawa o Rezerwie Federalnej nie upoważnia Banków Rezerwy Federalnej do tworzenia kont konsumenckich lub firmowych […] Banki Rezerwy Federalnej są wyraźnie upoważnione wyłącznie do otwierania rachunków dla banków członkowskich, innych instytucji depozytowych i niektórych innych podmiotów, Banki Rezerwy Federalnej nie mają uprawnień do udostępniania rachunków konsumentom lub firmom” – Paige Paridon z Bank Policy Institute.

W debacie wzięli również udział zaproszeni goście: Norbert Michel (wiceprezes Cato Institute), Yuval Rooz (współzałożyciel i dyrektor generalny Digital Asset), Christina Parajon Skinner (adiunkt w dziedzinie nauk prawnych i etyki biznesu w The Wharton School of the University of Pennsylvania), Raúl Carrillo (wykładowca prawa w Columbia Law School) , Paige Paridon (starszy wiceprezes i starszy zastępca głównego radcy prawnego Bank Policy Institute).

Raúl Carrillo w swoim przemówieniu poparł projekt ustawy „ECASH Act”. Norbert Michel z Cato Institute odniósł się krytycznie do CBDC, nie dostrzegając żadnych korzyści w porównaniu z obecnym systemem bankowym.

„CBDC nie zapewnia wyjątkowych ani nawet dodatkowych korzyści w porównaniu z istniejącymi rozwiązaniami w sektorze prywatnym. Sektor prywatny opracował już technologię płatności w czasie rzeczywistym (rozliczenia natychmiastowe), a nieefektywność płatności transgranicznych wynika z braku porozumień instytucjonalnych i regulacji” – Norbert Michel z Cato Institute.

Christina Parajon Skinner wspomniała o programowalności CBDC oraz:

We wszystkich celach związanych z międzynarodowymi transakcjami pieniężnymi dolar amerykański ma już pełną funkcjonalność cyfrową … ma już formę elektroniczną. Nie jest jasne, co CBDC mogłoby dodać. […] Ponieważ waluty państwowe nie są interoperacyjne, niezależnie od tego, czy są to CBDC, czy istniejące depozyty na żądanie, do przeprowadzenia transakcji transgranicznej wymagana jest i zawsze będzie pewna infrastruktura walutowa.  Nawet projekt Icebreaker „BIS” (CBDC) zasadniczo zakłada … w swoim założeniu „hub-and-spoke” BIS przewiduje system, który nie różni się zbytnio od rynków forex, z którymi mamy do czynienia obecnie, które obejmują pośredników generujących oferty kupna i sprzedaży (w celu kupna jednej waluty za inną) oraz mechanizm rozliczania i rozrachunku transakcji. Wydaje się możliwe, aby dolar amerykański mógł współistnieć z cyfrowym euro i cyfrowym funtem bez większych zmian w stosunku do status quo.