Rosja nowelizuje przepisy podatkowe w związku z wprowadzeniem cyfrowego rubla.

Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy uzupełniający kodeks podatkowy Rosji o nową koncepcję – „cyfrowy rachunek rubla”. Ustawa został zainicjowany przez senatora Nikołaja Żurawlewa, przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej ds. Rynku Finansowego – Anatolija Aksakowa i pierwszą wiceprzewodniczącą Komitetu Dumy Państwowej ds. Budżetu i Podatków – Olgę Anufriewe.

Nowelizacja ustawy umożliwia m.in. windykację długów od podatnika za pomocą rachunku cyfrowego rubla, jeśli na rachunku bankowym nie ma wystarczających środków. Organy podatkowe będą mogły zamrozić operacje na koncie w cyfrowym rublu do czasu potwierdzenia spłaty zadłużenia.

Jednocześnie projekt ustawy określa obowiązki operatora platformy cyfrowego rubla w związku z wykonywaniem kontroli podatkowej oraz odpowiedzialność operatora platformy cyfrowego rubla za niedopełnienie tych obowiązków.

Z uwagi na fakt, że cyfrowy rachunek rublowy jest odrębnym rodzajem rachunku bankowego, ustawa określa procedury opodatkowania transakcji, podobne do procedur rachunku bankowego. Tym samym ustawa przewiduje zwolnienie z podatku VAT transakcji związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku w cyfrowym rublu oraz realizacją przelewów za pomocą platformy cyfrowego rubla.

Ustawa, jeśli przejdzie cały proces legislacyjny, wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku. Bank Centralny Rosji planuje, ze od początku 2025 roku cyfrowy rubel stanie się powszechnym środkiem płatniczym. Obecnie trwa faza pilotażowa z ograniczoną liczbą użytkowników.

 

źródło: duma.gov.ru / tass.ru