Dyrektor generalny BIS wzywa kraje na całym świecie do ustanowienia ram prawnych dla CBDC.

Dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Agustin Carstens nalega, aby kraje na całym świecie podjęły natychmiastowe działania w celu ustanowienia ram prawnych dla cyfrowych walut banku centralnego (CBDC), aby ułatwić rozwój CBDC. Agustin Carstens wystosował taki apel podczas konferencji BIS Innovation Hub-Financial Stability Institute, która odbyła się dziś (27 września 2023 roku) w Szwajcarii.

„W większości krajów przepisy szczegółowo określają rodzaje pieniędzy, jakie może emitować bank centralny. W większości przypadków są to banknoty i monety, a także salda kredytowe na rachunkach bieżących i rezerwowych. Według danych opublikowanych przez MFW w 2021 roku, blisko 80% banków centralnych albo nie może emitować waluty cyfrowej na mocy obowiązujących przepisów albo ramy prawne są niejasne.”

Należy to naprawić. […] Po prostu niedopuszczalne jest, aby niejasne lub przestarzałe ramy prawne mogły utrudniać ich wdrażanie. Należy poważnie rozpocząć prace nad rozwiązaniem tych problemów.” – powiedział Agustin Carstens

Dyrektor generalny BIS przyznał, że ze względu na różnice kulturowe, tradycje i przepisy, kraje na całym świecie różnie podchodzą do tej kwestii. Według Agustin Carstens kluczowa jest współpraca między bankami centralnymi, w przeciwnym razie powstanie fragmentaryczny struktura, w której cyfrowe waluty banków centralnych nie będą mogły ze sobą współdziałać.

 

źródło: bis.org