BIS i banki centralne Francji, Singapuru i Szwajcarii zakończyły testy transgraniczne wCBDC.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) oraz banki centralne Francji, Singapuru i Szwajcarii pomyślnie przetestowały transgraniczne operacje handlowe i rozliczenia w hurtowej walucie cyfrowej banku centralnego (wCBDC) między instytucjami finansowymi wykorzystując nowe koncepcje technologii zdecentralizowanych finansów (DeFi) w publicznym łańcuchu bloków.

Projekt Mariana został opracowany wspólnie przez Centrum Innowacji BIS wraz z Bankiem Francji, Władzą Monetarną Singapuru i  Szwajcarskim Bankiem Narodowym. Podstawowym celem Projektu Mariana było stworzenie dowodu słuszności koncepcji (PoC) ekosystemu wCBDC z międzybankowym rynkiem walutowym opartym na zautomatyzowanych animatorach rynku (AMM), który działałby 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu.

Projekt Mariana w szczególności skupił się na trzech głównych elementach: wspólnym standardzie dotyczącym interoperacyjność pomiędzy wCBDC, tzw. mostach do transferu wCBDC pomiędzy różnymi sieciami oraz na zautomatyzowanych animatorach rynku dla handlu i rozliczeń walutowych.

Pomyślnie przetestowano transgraniczne operacje handlowe i rozliczenia hipotetycznej wCBDC w euro, franku szwajcarskim i dolarze singapurskim pomiędzy symulowanymi instytucjami finansowymi.

PoC opierał się na technologii blockchain i inteligentnych kontraktach, wykorzystując w jak największym stopniu oprogramowanie open source. W szczególności platformy krajowe zbudowano na licencjonowanych wersjach Ethereum (Hyperledger Besu), a sieć transnarodową zbudowano na publicznej sieci testowej Ethereum (Sepolia).

Projekt Mariana miał charakter czysto eksperymentalny, był tylko pierwszym krokiem do zrozumienia potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z AMM dla hurtowych transakcji walutowych z wykorzystaniem wCBDC. Konieczne będą dalsze badania i eksperymenty w tej dziedzinie, a także szerzej w odniesieniu do AMM w drodze do potencjalnego tokenizowanego ekosystemu finansowego.

 

źródło: bis.org