Mieszkańcy Zimbabwe będą mogli wkrótce używać cyfrowych tokenów zabezpieczonych złotem w celach transakcyjnych.

Podczas posiedzenia Komitetu Polityki Pieniężnej Banku Rezerw Zimbabwe, które odbyło się 26 września 2023 roku, zapadła decyzja o wprowadzeniu nowej waluty transakcyjnej zwanej Zimbabwe Gold (ZiG). Mieszkańcy Zimbabwe będą mogli wkrótce używać cyfrowych tokenów (Gold-Backed Digital Tokens – GBDT) zabezpieczonych złotem w celach transakcyjnych.

„ZiG będzie uzupełnieniem waluty lokalnej i obcej, ułatwi transakcje krajowe w bardziej pewny i przewidywalny sposób, biorąc pod uwagę stabilność międzynarodowej ceny złota. Aby wzbudzić zaufanie do ZiG wprowadzony zostanie niezależny mechanizm certyfikacji, który zapewni opinię publiczną o dostępności i adekwatności złota na potrzeby ZiG”, czytamy w oświadczeniu.

Wprowadzenie ZiG ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu, w jaki mieszkańcy Zimbabwe przeprowadzają transakcje handlowe, oferując alternatywę dla istniejących metod płatności. Bank Rezerw Zimbabwe zamierza przyspieszyć fazę wdrażania GBDT, pod nazwą Zimbabwe Gold, obok istniejących platform płatniczych.

 

źródło: sundaynews.co.zw

 

Banki w Zimbabwe zaczynają otwierać konta dla posiadaczy cyfrowych złotych tokenów.

Zimbabwe finalizuje platformę do płatności złotymi tokenami cyfrowymi.