Korea Południowa rozpoczyna projekt prototypu przyszłego systemu monetarnego opartego na wCBDC.

Bank Centralny Korei Południowej (BOK), Komisja Usług Finansowych (FSC) i Komisja Nadzoru Finansowego (FSS) wydały w środę (4.10.2023) wspólne oświadczenie, przedstawiając projekt, który oceni zdolność do oparcia przyszłego systemu monetarnego na „hurtowym CBDC”.

Banki komercyjne będą wykorzystywać hurtowe CBDC do międzybankowych transferów środków i rozliczeń finansowych między instytucjami finansowymi, podobnie jak obecnie wykorzystują depozyty na rachunkach bieżących w BOK w celu ułatwienia takich transakcji. Banki będą emitować instrumenty płatnicze w formie depozytów tokenizowanych w ramach sieci zarządzanej wspólnie przez BOK, FSC i FSS.

„BOK nieustannie prowadzi badania technologiczne związane z CBDC. Ten test, oparty na dotychczasowych dokonaniach, stanowi znaczący krok w kierunku stworzenia prototypu przyszłego systemu monetarnego” – powiedział Lee Myung-soon, pierwszy zastępca gubernatora Komisji Nadzoru Finansowego.

Projekt ten jest efektem współpracy sektora publicznego i prywatnego. Eksperci z Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zapewniają doradztwo techniczne w zakresie projektowania i rozwoju sieci już od etapu jej przygotowania.

„Światowe banki centralne uważnie obserwują ten test, ponieważ jest on przeprowadzany we współpracy z BIS” – powiedział Ryoo Sang-dai, starszy zastępca gubernatora BOK.

Bank Centralny Korei Południowej podkreślił jednak, że ma na celu zbadanie optymalnego projektu CBDC, który będzie odpowiedni dla sytuacji gospodarczej Korei Południowej i nie oznacza oficjalnego wprowadzenia CBDC. Bank Centralny Korei Południowej zapewnił również, że będzie kontynuował badania nad detalicznym CBDC.

 

źródło: koreatimes.co.kr