Cyfrowy rubel otworzy się na zagraniczne banki.

Bank Centralny Rosji opublikował projekt dyrektywy, która reguluje możliwości otwierania cyfrowych rachunków w rublu dla instytucji kredytowych i banków zagranicznych, aby móc realizować transakcje z pominięciem międzynarodowego systemu SWIFT, od którego Rosja została odłączona w związku z wojną na Ukrainie. Jeśli dyrektywa zostanie zatwierdzona, banki zagraniczne będą mogły otwierać rachunki w cyfrowych rublach od 2025 roku.

Transakcje w cyfrowych rublach przeprowadzane są zgodnie z regulaminem „Platformy Cyfrowego Rubla”. Jednak zgodnie z obecną wersją rozporządzenia banki zagraniczne nie mogą być uczestnikami platformy i otwierać rachunków w cyfrowych rublach, natomiast zgodnie z ustawą o cyfrowym rublu jest taka możliwość.

Budując platformę cyfrowego rubla braliśmy pod uwagę możliwość interakcji transgranicznej. Dlatego jest to już zapisane w ustawie. Możliwość ta powinna znaleźć odzwierciedlenie m.in. w niezbędnych regulaminach. W razie potrzeby przeprowadzimy odpowiednie prace” – powiedział przedstawiciel Banku Centralnego Rosji.

(Rosja) Cyfrowy rubel jest testowany głównie na Androidzie.

Jednym z zadań cyfrowego rubla jest współpraca z krajami, które również wprowadzają krajową walutę cyfrową, w szczególności z państwami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i Wspólnoty Niepodległych Państw” – powiedziała Olga Skorobogatova, pierwszy zastępca prezesa Banku Centralnego Rosji . To między innymi „umożliwi inną opcję rozwiązania kwestii związanej z odłączeniem SWIFT, ponieważ w tym przypadku SWIFT nie jest zaangażowany” – wyjaśniła.

Banki z krajów BRICS, zwłaszcza z Chin i Indii, mogą być zainteresowane współpracą z Bank Centralny Rosji w zakresie cyfrowego rubla, gdyż kraje te kontynuują aktywną współpracę z rosyjskim biznesem w różnych obszarach.

 

źródło: rbc.ru