Projekt cyfrowego euro przechodzi do fazy przygotowawczej.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podjęła dziś (18.10.2023) decyzję o przejściu do kolejnej fazy projektu cyfrowego euro – fazy przygotowawczej, która ma rozpocząć się w listopadzie 2023 roku i potrwać dwa lata.

Decyzja ta następuje po zakończeniu fazy badawczej rozpoczętej przez Eurosystem w październiku 2021 roku, która obejmowała badanie możliwych modeli projektowania i dystrybucji cyfrowego euro, w tym badanie możliwości technicznego wdrożenia i integracji z obecnymi systemami płatności.

Raport Europejskiego Banku Centralnego z prototypu cyfrowego euro.

W fazie przygotowawczej prowadzone będą prace nad zbiorem przepisów dotyczących cyfrowego euro, wybrani zostaną dostawcy, którzy mogliby opracować platformę i infrastrukturę CBDC oraz zostaną przeprowadzone dalsze testy cyfrowego euro.

Przejście do fazy przygotowawczej nie oznacza decyzji o emisji cyfrowego euro – decyzja zostanie podjęta przez Radę Prezesów Europejskiego Banku Centralnego dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego Unii Europejskiej. W czerwcu Komisja Europejska opublikowała wniosek ustawodawczy dotyczący cyfrowego euro.

 

źródło: ecb.europa.eu

 

EBC rozważa stopniowe wprowadzanie płatności w cyfrowym euro (CBDC).