(Chiny) Zielone finanse – Zintegrowany rozwój e-CNY i rachunków emisji dwutlenku węgla ma ogromne znaczenie.

Industrial Bank Research opublikował niedawno artykuł, w którym stwierdził, że ścisła integracja CBDC i rachunków emisji dwutlenku węgla umożliwi dokładne, wydajne i wygodne rejestrowanie śladu węglowego, pomoże firmom skutecznie radzić sobie z barierami w handlu na arenie międzynarodowej oraz zapewni podstawę do promowania kształtowania niskoemisyjnych metod produkcji i ekologicznych sposobów konsumpcji w Chinach. Dzięki identyfikowalności, trybowi offline i bezpieczeństwu, e-CNY (CBDC) jest wysoce kompatybilne z ekologicznymi finansami, co może nie tylko pomóc w budowie ekologicznego systemu finansowego, ale także wesprzeć precyzyjny nadzór nad zielonymi finansami.

W zasadzie zintegrowany system może jednocześnie rejestrować transfer informacji o emisji dwutlenku węgla podczas rejestracji transferu środków dla każdego rodzaju działalności gospodarczej. Oznaczenie informacji o śladzie węglowym produktu/usługi wraz z przepływem produktów/usług spowoduje przekształcenie informacji o emisji dwutlenku węgla na rachunkach bankowych. Z technicznego punktu widzenia głównym problemem stojącym obecnie przed integracją obu systemów jest brak informacji o emisji gazów cieplarnianych w produktach. W tym celu musi również zostać opracowana metodologia rozliczania emisji gazów cieplarnianych z produktów oraz utworzona baza danych informacji o emisji dwutlenku węgla produktów.

Cyfrowe portfele e-CNY i konta emisji dwutlenku węgla można powiązać na poziomie banku komercyjnego. Banki komercyjne są głównymi uczestnikami cyfrowego systemu rachunków w e-CNY i emisji dwutlenku węgla. W systemie rachunków emisji dwutlenku węgla banki komercyjne mogą utworzyć system „kredytów węglowych” w oparciu o informacje o emisji dwutlenku węgla. Obecnie budowa systemu rachunków CO2, z którego banki komercyjne będą czerpały informacje o emisji dwutlenku węgla jest w Chinach nadal w fazie pilotażowej.

Rząd Chin może podjąć próbę wprowadzenia mechanizmów zachęt i ograniczeń, aby zachęcić do prowadzenia takiego typu konta. Na przykład po stronie konsumentów rząd może wydawać bony konsumenckie na produkty o niskim śladzie węglowym, przyznawać pierwszeństwo produktom niskoemisyjnym w zamówieniach rządowych oraz dawać ulgi podatkowe lub dotacje finansowe dla producentów produktów niskoemisyjnych, aby zachęcić rynek do przesunięcia konsumpcji w stronę produktów niskoemisyjnych.

Istotnym znaczeniem połączenia e-CNY i „emisji dwutlenku węgla” w zielonej gospodarce jest:

1. Sprzyja budowie zielonego systemu konsumpcji. Połączenie cyfrowego systemu e-CNY i systemu rachunku emisji dwutlenku może jeszcze bardziej wzbogacić scenariusze zastosowań obu i pomóc w budowaniu systemu ekologicznej konsumpcji. Prowadzenia rachunków emisji dwutlenku węgla przez instytucje bankowe i finansowe mają na celu mierzenie emisji dwutlenku węgla i zachowań ograniczających emisję dwutlenku węgla szerszego grona przedsiębiorstw i osób fizycznych. Poprzez księgowanie, ocenę i etykietowanie tworzone są aktywa węglowe na „rachunku emisji dwutlenku węgla”, które następnie są powiązane z usługami finansowymi oraz prawami i interesami użytkowników, ukierunkowanie zasobów finansowych na zachowania niskoemisyjne przedsiębiorstw i osób prywatnych. Połączenie cyfrowego systemu e-CNY i systemu rachunku emisji dwutlenku węgla może jeszcze bardziej wzbogacić scenariusze zastosowań obu i pomóc w budowaniu systemu ekologicznej konsumpcji.

2. Połączenie cyfrowego systemu e-CNY i systemu rachunków emisji dwutlenku węgla może lepiej realizować rejestrację i rozliczanie śladu węglowego działalności gospodarczej za pomocą rachunku emisji dwutlenku węgla.

3. e-CNY ma zalety bezpieczeństwa, identyfikowalności i nie jest podatny na ingerencje. Połączenie tych dwóch systemów sprawia, że banki są najbardziej odpowiednimi organizacjami, aby pomóc przedsiębiorstwom w gromadzeniu informacji o śladzie węglowym i dostarczaniu dokumentów potwierdzających emisję dwutlenku węgla.

4. Obecnie rachunki emisji dwutlenku węgla nie są w stanie skutecznie powiązać informacji o emisji dwutlenku węgla w różnych regionach, obejmując przedsiębiorstwa na wyższym i niższym szczeblu łańcucha przemysłowego, a także różne węzły na końcach produkcji i konsumpcji w celu utworzenia przepływu informacji. Połączenie rachunków emisji dwutlenku węgla i e-CNY może pomóc rozwiązać ten problem.

Rachunki węglowe i rachunkowość śladu węglowego oparta na rachunkach emisji dwutlenku węgla odegrają ważną rolę w realizacji rozwoju zielonej gospodarki. W procesie globalnej promocji zielonej i niskoemisyjnej transformacji „konto emisji dwutlenku węgla” odegra rolę podobną do waluty i stanie się reprezentatywnym narzędziem do pomiaru atrybutów wartości ekologicznej i środowiskowej przedsiębiorstw, produktów, zachowań i innych działań gospodarczych. W tym celu w ostatnich latach instytucje bankowe i finansowe w Chinach szeroko przeprowadziły innowacje i próby w zakresie rachunków emisji dwutlenku węgla mając na celu lepsze wypełnianie misji finansowego wsparcia zielonego rozwoju.

W ostatnich latach Chińska gospodarka niskoemisyjna i gospodarka cyfrowa szybko się rozwinęły. Różne instytucje finansowe uruchomiły „konta emisji dwutlenku węgla”, aby skierować większą liczbą użytkowników do udziału w zielonej konsumpcji. Scenariusze zawarte w „planie niskoemisyjnym” obejmują m.in. podróże ekologiczne (podróż autobusem, podróż metrem, podróże rowerem, podróż koleją), administracja elektroniczna, poczta elektroniczna, zakupy online.

 

źródło: sohu.com