Parlament Europejski zatwierdza „Data Act”.

Parlament Europejski zatwierdził 9 listopada 2023 roku „Ustawę w sprawie danych (Data Act)”, która ma na celu stymulowanie innowacji poprzez usuwanie barier w dostępie do danych. Określa ona zasady udostępniania danych generowanych za pośrednictwem połączonych produktów lub powiązanych usług, takich jak Internet rzeczy czy maszyny przemysłowe.

Ustawa ma ułatwić rozwój nowych usług, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, poprzez umożliwienie użytkownikom dostępu do generowanych przez nich danych.

W wyjątkowych okolicznościach lub sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy pożary, organy sektora publicznego będą mogły uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez sektor prywatny i je wykorzystać.

Ustawa zawiera jasną definicję tajemnicy handlowej, aby zapobiec nielegalnemu przesyłaniu danych i wyciekom do krajów o słabszych przepisach dotyczących ochrony danych.

Dodatkowo nowe prawo ułatwia zmianę dostawców usług chmurowych i wprowadza zabezpieczenia przed nielegalnym międzynarodowym transferem danych.

Ustawa zawiera również zapis dotyczący inteligentnych kontraktów (automatyczne samorealizujące transakcje po spełnieniu określonych warunków) – muszą być tak zaprojektowane, aby mogły być przerwane i rozwiązane, wraz z mechanizmami kontrolnymi umożliwiającymi resetowanie lub zawieszenie umowy.

Ustawa została przyjęta większością głosów – 481 do 31 (wstrzymało się – 71). Aby ustawa weszła w życie musi zostać zatwierdzona przez Radę Europejską.

 

źródło: europarl.europa.eu / cointelegraph.com