Debata w Bundestagu. Niemiecka parlamentarzystka Joana Cotar w koszulce z bitcoinem wypowiada się przeciwko CBDC – „cyfrowe euro nie jest potrzebne”.

W tym tygodniu w niemieckim Bundestagu odbyła się debata na temat „cyfrowego euro”. Swoim krótkim przemówieniem niezrzeszona posłanka Joana Cotar przeszła do historii. Nigdy wcześniej przedstawiciel polityczny w Bundestagu nie wypowiadał się tak pozytywnie o Bitcoinie. Z symbolem Bitcoina na koszulce – co początkowo spotkało się z krytyką wiceprzewodniczącego Bundestagu – wygłosiła przemówienie przeciwko cyfrowym walutom banków centralnych na świecie i wprowadzeniu cyfrowego euro. Opisała Bitcoina jako „zdrowy pieniądz”.

Joana Cotar stwierdził, że CBDC nie jest potrzebne – ludzie, którzy chcą korzystać z płatności cyfrowych już to robią za pomocą różnych metod, takich jak PayPal czy kryptowaluty, podczas gdy Ci, którzy chcą zachować swoją prywatność, nadal używają gotówki.

Cyfrowe euro nie byłoby potrzebne nikomu z wyjątkiem polityków, którzy chcą całkowitej inwigilacji obywateli – stwierdziła Joana Cotar. Chociaż twierdzą, że jest odwrotnie jest to normalne podejście polityków – najpierw składają obietnice, które później są łamane. Stwierdziła, że gwarancje EBC dotyczące ochrony danych i prywatności są puste, ponieważ bank centralny ma za sobą historie niedotrzymywania obietnic. Zwróciła uwagę na pewne gwarancje, które regulator złożył w odniesieniu do euro przed jego wprowadzeniem.

Ostrzegła przed systemem kredytu społecznego w stylu chińskim i związaną z nim kontrolą państwa, które mogłyby ograniczać płatności obywateli.

Wnioski CDU/CSU i AfD

Grupa parlamentarna CDU/CSU złożyła wcześniej wniosek, w którym wezwała do szerszej debaty społecznej na temat cyfrowego euro w Niemczech. Według CDU/CSU rząd federalny Niemiec powinien „zobowiązać się do dobrowolnego wyrażenia zgody na wprowadzenie cyfrowego euro w Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy niemiecki Bundestag poprze wprowadzenie oraz wezwała parlamenty narodowe państw strefy euro do opowiedzą się czy są za lub przeciw wprowadzeniu.” We wniosku wzywa również, aby rząd federalny Niemiec „zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim inicjatywom mającym na celu osłabienie gotówki, a w szczególności zapewnienie, że status gotówki jako prawnego środka płatniczego pozostanie nienaruszony.

Również AfD złożyło wniosek wzywając m.in. rząd federalny Niemiec o zapobieganie wprowadzenia cyfrowej waluty banku centralnego na poziomie UE, prowadzenia kampanii na szczeblu europejskim przeciwko wprowadzeniu cyfrowej waluty banku centralnego oraz zapewnienia, że „jedynym nieograniczonym prawnym środkiem płatniczym będą banknoty emitowane przez bank centralny.

Debata w Bundestagu

W debacie wzięło udział dwunastu posłów. Wszyscy uczestnicy opowiedzieli się za zachowaniem i utrzymaniem płatności gotówkowych. Jednak trzech uczestników – dwóch posłów niezrzeszonych i jeden członek AfD – zajęło wyraźne stanowisko przeciwko cyfrowemu euro. W szczególności sprzeciwili się zniesieniu gotówki, a także nadzorowi państwa i systemowi kredytu społecznego, które stanowią powiązane ryzyko cyfrowego euro. Wezwali również do wprowadzenia dodatkowego prawa do korzystania z gotówki.

Wszystkie inne grupy parlamentarne – od Die Linke po CDU/CSU – dystansują się od tych oświadczeń i opisują je jako teorie spiskowe i bzdury.

Grupa parlamentarna SPD odpowiedziała się za doprecyzowaniem otwartych kwestii dotyczących cyfrowego euro, uważa jednak żądania ze wniosków CDU/CSU i AfD za przesadzone.

 

źródło: blocktrainer.de

 

*Artykuł nie ma na celu zachęcić do inwestycji w krypotowaluty.

 

Bitcoin jako rozwiązanie dla afrykańskich społeczności.