Jedna z najważniejszych funkcji cyfrowego e-CNY – zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Walutą Cyfrową Banku Ludowego Chin, Di Gang ponownie mówi o inteligentnych kontraktach!

W dniu 10 listopada 2023 roku na „5. Chengfang Fintech Forum-Fintech Honest Innovation Forum”, zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Walutą Cyfrową Banku Ludowego Chin, Di Gang wygłosił przemówienie na temat „zasad uczciwości i innowacyjności otwierających nową przyszłość dla płatności”, koncentrując się na rozwoju cyfrowego e-CNY i zastosowaniu inteligentnych kontraktów. Stwierdził, że inteligentne kontrakty to jedna z najważniejszych funkcji cyfrowego e-CNY, a połączenie inteligentnych kontraktów z cyfrowym e-CNY to praktyka uczciwości i model innowacyjności.

Nie jest to pierwsze oświadczenie Di Gang na temat inteligentnych kontraktów, wcześniej m.in. na Chińskim Forum Płatności i Rozliczeń stwierdził, że inteligentne kontrakty mogą odegrać kluczową rolę w rozliczeniach i wymianie środków w gospodarce cyfrowej.

Cyfrowe e-CNY może zostać zaprogramowane za pomocą inteligentnych kontraktów, dzięki którym można przeprowadzać automatyczne transakcje płatnicze zgodnie z warunkami i zasadami uzgodnionymi przez obie strony transakcji i dopiero po spełnieniu tych warunków środki zostaną transferowane. Inteligentne kontrakty mogą wykazywać potencjał w scenariuszach płatności takich jak m.in. sprzedaż przedpłacona, dotacje finansowe, świadczenia socjalne, handel transgraniczny.

CBDC skutecznym narzędziem do walki z inflacją?

W październiku tego roku – Lu Lei, zastępca dyrektora Państwowej Administracji Walutowej w Chinach dzieląc się swoim przemyśleniami na temat CBDC – stwierdził, że za pomocą programowalnych inteligentnych kontraktów będzie można osiągnąć cele polityki makroekonomicznej.

Podobne zdanie mają na ten temat analitycy Narodowego Banku Węgier, którzy w niedawnej swojej analizie doszli do podobnego wniosku – CBDC z załadowanymi stopami procentowymi mogłoby pomóc w stabilizacji cen rynkowych, mogłoby być skutecznym narzędziem do walki z inflacją.

 

źródło: mpaypass.com.cn

 

Na Węgrzech testują cyfrową walutę w grupie wiekowej 8-14 lat.