Organizacja Współpracy Międzynarodowej w zakresie CBDC zorganizowała swoje pierwsze spotkanie.

Organizacja Współpracy Międzynarodowej w zakresie CBDC (CBDCCO) oficjalnie ogłosiła swoje utworzenie i zorganizowała swoje pierwsze spotkanie w Monachium w Niemczech. Jest to inicjatywa opierająca się na zastosowaniu cyfrowych walut banków centralnych (CBDC) w celu promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Wydarzenie zostało wsparte przez Fundację Nobel Sustainability Trust.

Pierwszy przewodniczącym Organizacji Współpracy w zakresie CBDC został dr Bruno Wu Zheng – zdobywca nagrody Nobel Sustainability Trust za szczególny wkład w zrównoważony rozwój, wygłosił przemówienie programowe, w którym wyjaśnił, że organizacja obecnie opiera się głównie na rozwoju sztucznej inteligencji i technologii blockchain.

Pod hasłem „Star Bridge” – CBDCCO będzie współpracować z bankami centralnymi na świecie w celu rozwoju technologii cyfrowej. Głównymi celami programowymi będą:

– Uruchomienie mechanizmu dialogu pomiędzy bankami centralnymi krajów rozwiniętych i rozwijających się.

– Wspieranie globalnej integracji i promocji innowacyjnej cyfrowej infrastruktury finansowej utworzonej przez banki centralne i organizacje, takie jak Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy.

– Promowanie włączania zasobów danych dotyczących zrównoważonego rozwoju do istniejących standardów rachunkowości na całym świecie.

– Wykorzystanie CBDC do wspierania zarządzania aktywami w świecie rzeczywistym.

– Zastosowanie CBDC do budowy infrastruktury cyfrowej wspierającej globalne zarządzanie aktywami węglowymi.

Peter Nobel, reprezentujący Nobel Sustainability Trust, podkreślił znaczenie włączenia zrównoważonego rozwoju w rdzeń przyszłych gospodarek. Stwierdził: „Waluty cyfrowe stanowią wyjątkową okazję do odbudowy i przekształcenia naszych systemów finansowych, których podstawą jest zrównoważony rozwój”.

W skład CBDCCO wchodzi wielu ważnych przedstawicieli, w tym: wiceprezes Banku BRICS, były wiceprezes Banku Rezerwy Federalnej w Dallas …

CBDCCO zajeła miejsce powstałej w 2017 roku Grupy Fokusowej ITU-T ds. Cyfrowej Waluty (FG DFC) działającej w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), która jest specjalistyczną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przewodniczącym grupy był David Wen, współzałożyciel eCurrency. FG DFC powołała trzy grupy robocze, a mianowicie: regulacje i wpływ ekonomiczny CBDC, struktura i standardy CBDC oraz bezpieczeństwo CBDC. Grupa zakończyła swoją pracę w czerwcu 2019 roku.

 

źródło: nobelsustainability.org / chinaz.com