MFW twierdzi, że cyfrowe waluty banku centralnego mogą zastąpić gotówkę i usprawnić płatności transgraniczne.

Cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC) mogą zastąpić gotówkę, zwłaszcza w gospodarkach, w których użycie gotówki jest kosztowne – powiedziała w środę na Singapore FinTech Festival dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Kristalina Georgieva.

Dystrybucja gotówki jest kosztowna, zwłaszcza w rozwijających się gospodarkach wyspiarskich, a CBDC mogą ją zastąpić – dodała, że waluty cyfrowe mogą zapewnić odporność w większości gospodarek rozwiniętych i mogą poprawić włączenie finansowe tam, gdzie niewiele osób posiada rachunki bankowe.

CBDC stanowiłoby bezpieczną i tanią alternatywę [dla gotówki]. Oferowałoby również pomost między prywatnymi środkami pieniężnymi a miernikiem ich wartości, podobnie jak obecnie gotówka, którą możemy wypłacić z naszych banków” – powiedział Kristalina Georgieva.

Podczas gdy niektóre instytucje, takie jak bank centralny strefy euro – Europejski Bank Centralny – podkreślają, że CBDC nie zastąpi gotówki, wypowiedz Kristaliny Georgievy wskazuje, że może być to możliwe, a nawet korzystne dla niektórych gospodarek.

Stwierdziła, że ponad 100 krajów bada CBDC – czyli około 60% krajów na świecie. „To nie czas na zawracanie. Sektor publiczny powinien w dalszym ciągu przygotowywać się do wdrożenia CBDC i powiązanych platform płatniczych w przyszłości” – powiedziała Kristalina Georgieva.

Powiedziała, że CBDC i platformy płatnicze powinny być od samego początku zaprojektowane tak, aby ułatwiały płatności transgraniczne.

Efektywne płatności transgraniczne pozwalają na szybkie dotarcie kapitału tam, gdzie jest on potrzebny. Małe firmy mogą rozwijać się poza granicami, gospodarstwa domowe mogą otrzymywać środki finansowe z zagranicy” – powiedziała Kristalina Georgieva.

Dyrektor generalny Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Agustin Carstens wezwał kraje na całym świecie do ustanowienia ram prawnych dla cyfrowych walut banku centralnego (CBDC), aby ułatwić rozwój CBDC. Kristalina Georgieva odniosła się również do niedawnej wypowiedzi Agustina Carstensa twierdząc, że CBDC będą miały kluczowe znaczenie dla innowacji finansowych, a sektor prywatny będzie musiał odegrać główną rolę we wprowadzaniu CBDC na rynek.

Władze krajowe chcąc wprowadzić CBDC być może będą musiały myśleć trochę bardziej jak przedsiębiorcy. Strategie komunikacyjne i zachęty do dystrybucji, integracji i przyjęcia są równie ważne, jak kwestie projektowe” – powiedziała Kristalina Georgieva.

Zaznaczyła, że MFW i Bank Światowy wkrótce opublikują wspólne plany mające na celu usprawnienie płatności transgranicznych.

AI

Kristalina Georgieva powiedziała, że sztuczna inteligencja może zwiększyć niektóre korzyści płynące z CBDC. Na przykład sztuczna inteligencja mogłaby zapewnić szybką i dokładną ocenę zdolności kredytowej, a także zapewnić spersonalizowane wsparcie osobom o niskim poziomie wiedzy finansowej.

Z pewnością musimy chronić prywatność i bezpieczeństwo danych, unikać wbudowanych uprzedzeń, aby nie utrwalać nierówności, ale dążyć do ich zmniejszenia. Rozważnie zarządzana sztuczna inteligencja może w tym pomóc” – powiedziała Kristalina Georgieva.

 

źródło: straitstimes.com / coindesk.com / cnbcafrica.com

 

 

Organizacja Współpracy Międzynarodowej w zakresie CBDC zorganizowała swoje pierwsze spotkanie.