Niemiecka parlamentarzystka – Joana Cotar zaproponowała legalizację Bitcoina w Niemczech.

Niemiecka parlamentarzystka Joana Cotar, która niedawno wygłosiła w Bundestagu przemówienie przeciwko cyfrowym walutom banków centralnych w koszulce z logiem Bitcoina –  jest gotowa napisać projekt ustawy, który zrównałby Bitcoina z walutą euro i uznałby BTC legalnym środkiem płatniczym w Niemczech. Poinformowała o tym w wywiadzie z Cointelegraph.

Joana Cotar chciałaby rozpocząć wstępne badanie ram prawnych dla Bitcoina. „To obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa prawnego firmom i obywatelom” – stwierdziła. Podkreśla, że projekt wymaga ogromu pracy. Twierdzi, ze wyeliminuje to ryzyko prania pieniędzy za pośrednictwem kryptowalut i zapobiegnie uchylaniu się od płacenia podatków oraz udaremni to wszelkie nielegalne działania, w które może być zaangażowany Bitcoin.

Aby zrealizować swoją inicjatywę, parlamentarzystka zainicjowała program „Bitcoin w Bundestagu”, w ramach którego inni parlamentarzyści zostaną poinformowani o wielu zaletach Bitcoina. Joana Cotar wierzy w unikalne właściwości technologiczne BTC, korzystne dla społeczeństwa: ochronę prywatności obywateli i zapewnienie niezawodnych standardów bezpieczeństwa, które pozwolą uniknąć nadmiernych ograniczeń finansowych.

Joana Cotar stwierdziła, że jej pomysł można „łatwo przenieść” do innych krajów. Wzywa do współpracy międzynarodowej w celu opracowania ogólnego standardu dla Bitcoina i jego transgranicznego wykorzystania.

Joana Cotar znana jest z krytyki planów Europejskiego Banku Centralnego, który przygotowuje się do wprowadzenia cyfrowego euro. Niemiecka parlamentarzystka przekonuje, że Bitcoin właśnie ze względu na swój zdecentralizowany charakter może stać się najlepszym środkiem płatniczym – nie naruszającym wolności finansowej obywateli.

 

źródło: cointelegraph.com

 

*Artykuł nie ma na celu zachęcić do inwestycji w krypotowaluty.

 

Debata w Bundestagu. Niemiecka parlamentarzystka Joana Cotar w koszulce z bitcoinem wypowiada się przeciwko CBDC – „cyfrowe euro nie jest potrzebne”.