Prezes Banku Centralnego Brazylii, Roberto Campos Neto – innowacyjny model DREXa powinien być inspiracją dla innych krajów rozwijających swoje CBDC.

Według Prezesa Banku Centralnego Brazylii, Roberto Camposa Neto projekt DREX rozwiązuje kilka problemów tradycyjnego rynku finansowego, szczególnie w odniesieniu do ryzyka dezintermediacji i utraty depozytów bankowych przez banki. Uważa, że ​​model brazylijski powinien być inspiracją dla innych krajów na świecie rozwijających swoje cyfrowe waluty banków centralnych. Oświadczenie padło podczas piątkowej konferencji „E Agora, Brasil?”.

Roberto Campos Neto powiedział, że Brazylia wprowadza innowacyjny model w projektowaniu walut cyfrowych – CBDC – proponując tokenizację depozytów bankowych, co pozwala instytucjom finansowym na bycie emitentami cyfrowej waluty oraz zachowanie dotychczasowej ich dotychczasowej roli w systemie finansowym.

Platforma DREX podzielna jest w następujący sposób:
– cyfrowa waluta banku centralnego – DREX dostępna tylko w środowisku hurtowym dla instytucji finansowych,
– tokenizowane depozyty dostępne w środowisku detalicznym dla osób fizycznych i firm.
– tokenizowane aktywa.

Prezes Banku Centralnego Brazylii ujawnił, że wcześniej rozważał nawet wprowadzenie ujemnej stopy procentowej dla CBDC – cyfrowego reala, aby zachować integralność działalności bankowej. „Ale potem dotarło do mnie: dlaczego nie uczynić banków emitentami? Banki nie zostaną pozbawione pośrednictwa i będą mogły wymieniać zasoby na cyfrowe” – powiedział Roberto Camposa Neto.

Zdaniem Roberto Camposa Neto największymi wyzwaniami dla Drexa – brazylijskiej waluty cyfrowej, w dalszym ciągu pozostają – prywatności i duża skala transakcji – kwestie, które są rozwiązywane w ramach trwającego pilotażu z udziałem uczestniczących banków.

Prywatność jest największym wyzwaniem przy wdrażaniu brazylijskiej cyfrowej waluty banku centralnego – Drex.

Roberto Campos Neto powiedział także, że Drex będzie miał pełną integrację z działającym już cyfrowym systemem płatności uruchomiony przez Bank Centralny Brazylii – PIX. „Pracujemy także nad pomysłem umożliwienia płatności offline nie tylko w Drex, ale także w Pix” – powiedział Roberto Camposa Neto.

Platforma Drex ma być w przyszłości również zintegrowany ze sztuczną inteligencją, aby AI mogło pomóc w planowaniu finansowym klienta. „Zamierzamy umieścić na platformie sztuczną inteligencję, która ma pomóc ludziom efektywniej planować finanse. Wiele osób nie ma wiedzy finansowej, a dziś, dzięki sztucznej inteligencji, możemy poprawić życie ludzi po prostu poprzez sugestie, ujmijmy to w ten sposób” – powiedział Roberto Campos Neto.

Bank Centralny Brazylii pracuje również nad aplikacją, która ma zintegrować wszystkie instytucje finansowe. Open Finance – umożliwi klientom udostępnianie swoich danych finansowych pomiędzy instytucjami finansowymi – nie będzie już potrzeby np. składania kilku wniosków o kredyt do banków, wszystko będzie się odbywać za pośrednictwem jednej aplikacji, która będzie przedstawiać oferty kredytowe z wszystkich banków.

 

źródło: valor.globo.com

 

MFW podkreśla w raporcie innowacyjny brazylijski model cyfrowego reala.