Nowy prezydent Argentyny – Javier Milei może utorować drogę do większej akceptacji i integracji kryptowalut w gospodarce.

W niedzielę 19 listopada 2023 roku Javier Milei został wybrany na prezydenta Argentyny. Do jego głównych propozycji należą likwidacja banku centralnego i ustanowienie systemu wolnej konkurencji walutowej. Proces rozumiany jako droga do dolaryzacji kraju, który spotkał się z dużą krytyką. Jednak w systemie wolności walutowej zaproponowanym przez Milei nie chodzi tylko o otwartość na dolary, ale także o waluty cyfrowe, takie jak bitcoin (BTC).

Javier Milei uważa banki centralne za głównych sprawców niestabilności gospodarczej i często opowiada się za alternatywami takimi jak bitcoin, które nazywa nowoczesnym pieniądzem i narzędziem walki z inflacją. Wynika to częściowo z nieograniczonej emisji pieniądza, którą mogą generować rządy, co dewaluuje walutę – w przeciwieństwie do tego, bitcoin ma zdecentralizowaną i ograniczoną zdolność emisyjną, co wzmacnia jego wartość.

„Naszą propozycją w La Libertad Avanza zawsze była i zawsze będzie wolność walutowa. Każdy, kto będzie chciał zawrzeć [legalny] kontrakt w bitcoinie, będzie mógł to zrobić. Ale dziś rząd utrudnia nawet kupowanie dolarów.” – Diana Mondino

Diana Mondino przedstawiła te uwagi kilka tygodni temu w ramach LaBitconf. Zwróciła tam uwagę, że projekt Milei wspiera wykorzystanie inteligentnych kontraktów jako realnej alternatywy, krytykując obecne rządowe ograniczenia w dostępie do walut takich jak dolar. W ten sposób zmiana kierunku, którą może wprowadzić nowy rząd, otworzy drzwi do swobodnego obrotu walutami, ale także kryptowalutami.

Nie oczekuje się zatem, że Milei uczyni bitcoina legalnym środkiem płatniczym w Argentynie – pomimo poparcia, jakie wyraził dla bitcoina. Plan zakłada raczej, że kryptowaluty staną się częścią dostępnych opcji monetarnych.

Wszystko wskazuje na to, że nowy prezydent Argentyny nie będzie ingerował w rozwój ekosystemu kryptowalut i pozostawi Argentyńczykom swobodę korzystania z bitcoina i innych kryptowalut, szanując zdecentralizowany charakter.

W związku z tym Milei nie popiera opcji nabywania bitcoinów przez rząd.

Konieczne jest, aby rządy trzymały się z daleka od bitcoinów i innych kryptowalut. […] Prawdziwe piękno tych technologii leży w ich decentralizacji i autonomii. […] Wszelkie próby narzucenia regulacji będą służyć jedynie ograniczeniu ich potencjału” – Javier Milei.

Milei od kilku lat popiera bitcoina

Od kilku lat Javier Milei wypowiada się publicznie na temat bitcoina i wyraża przychylne stanowisko w sprawie zdecentralizowanej waluty cyfrowego, co dla niego jest niczym innym jak naturalną reakcją na działania banków centralnych na świecie. Na początku tego roku Javier Milei w wywiadzie podkreślił, że bitcoin oznacza „zwrot pieniędzy jego pierwotnemu twórcy, sektorowi prywatnemu”.

Pod koniec listopada 2017 roku Javier Milei podzielił się cytatem Andreasa Antonopoulosa – „Bitcoin to eksperyment polegający na oddzieleniu waluty od państwa”. W 2018 roku nowy prezydent Argentyny podczas przemówienia w Buenos Aires mówił o bitcoinie i kryptowalutach. Podkreślił wówczas, że BTC jest inicjatywą prywatną i jest efektem ewolucji pieniądza. Już wtedy wspominał o likwidacji banku centralnego. Rok później Javier Milei zamieścił na „X” link do artykułu wyjaśniającego, w jaki sposób Wenezuelczycy wykorzystują kryptowaluty, aby uniknąć hiperinflacji.

Javier Milei przeciwko CBDC

Javier Milei nie popiera również tworzenia cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), która była jednym z planów Sergio Massy – przedstawił on projekt cyfrowego peso. Wśród krytyków ustawy znalazł się Javier Milei, nazywając CBDC jako „niezwykle niebezpieczne”, uznając je za mechanizmy, które pozwalają rządowi „wkładać rękę do kieszeni ludzi i opodatkować ich jeszcze bardziej”.

„W ten sposób rząd mógłby śledzić wszystkie twoje transakcje i w ten sposób mógłby cię bardziej opodatkować. To niezwykle niebezpieczne narzędzie. Właśnie dlatego nie podobają mi się wszystkie tego rodzaju rozwiązania, ponieważ są to mechanizmy, za pomocą których rząd zamierza włożyć rękę do twojej kieszeni. Wyobraź sobie, że rząd wie o wszystkich twoich transakcjach. I tak, podnosi ci podatki” – Javier Milei.

 

źródło: criptonoticias.com

 

*Artykuł nie ma na celu zachęcić do inwestycji w krypotowaluty.

 

Niemiecka parlamentarzystka – Joana Cotar zaproponowała legalizację Bitcoina w Niemczech.