Korea Południowa przetestuje CBDC za pomocą cyfrowych bonów.

Bank Centralny Korei Południowej, Komisja Usług Finansowych i Komisja Nadzoru Finansowego przygotowały szczegółowy plan „Testu wykorzystania CBDC”. Uczestnicy programu pilotażowego będą mogli używać CBDC wyłącznie do wyznaczonych celów płatniczych i nie będą mogli dokonywać przekazów pieniężnych ani wysyłać CBDC innym użytkownikom. Ponadto Bank Korei przeprowadzi również eksperymenty techniczne w celu oceny wykonalności i efektywności emisji i dystrybucji nowych rodzajów instrumentów finansowych, takich jak kredyty węglowe. Testy mają rozpocząć się w IV kwartale 2024 roku. Grupa fokusowa obejmie nie więcej niż 100 tys. uczestników .

W ramach tego etapu planowana jest tokenizacja bankowych depozytów, które zostaną przekształcone w cyfrowe bony. Tokenizowane depozytowy będą dostępne tylko do płatności za towary i usługi za pośrednictwem bonu cyfrowego w okresie testowym.

„Obecnie rządy, firmy i inne podmioty emitują i wykorzystują bony do różnych celów i w różnych formach, takich jak dotacje, bony upominkowe i vouchery, ale stoją one w obliczu wyzwań, takich jak wysokie opłaty, skomplikowane i powolne procesy rozliczeniowe, ograniczenia w metodach weryfikacji końcowej i obawy o oszustwa, a także duża zależność od prywatnych dostawców. […] Biorąc pod uwagę programowalność CBDC, która jest jedną z najważniejszych cech waluty cyfrowej, istnieje możliwość przypisania bonów cyfrowych do tokenizowanych depozytów opartych na CBDC, co może znacznie poprawić te kwestie. […] Ponadto, jako że ingerencja pośredników jest zminimalizowana, możliwe jest ustalenie warunków transakcji, takich jak wykorzystanie, przedmiot i termin oraz zautomatyzowanie płatności, co przyczynia się do zmniejszenia wszystkich opłat finansowych, uproszczenia procedur rozliczeniowych (płatności), zmniejszenia siły roboczej i wydatków na weryfikację końcową oraz zapobiegnie nieuczciwym działaniom” – oświadczenie organizatorów testu.

Korea Południowa rozpoczyna projekt prototypu przyszłego systemu monetarnego opartego na wCBDC.

Bank Centralny Korei Południowej przeprowadzi również eksperyment z Korea Exchange związany z dystrybucją nowych rodzajów aktywów, takich jak kredyty węglowe. Korea Exchange zbuduje wirtualny system symulacji handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla przy użyciu technologii rozproszonej księgi i przeprowadzi weryfikację koncepcji (PoC).

„Ponieważ w nadchodzących latach przewiduje się wdrożenie szeregu nowych form platform obrotu aktywami, istnieje silna potrzeba zbadania sposobów wspierania wydajnego i bezpiecznego handlu oraz ostatecznego rozliczenia” – oświadczenie Banku Centralnego Korei Południowej

 

źródło: tokenpost.kr