Ankieta Banku Centralnego Kanady – obywatele nie są zainteresowani cyfrowym dolarem kanadyjskim.

Bank Centralny Kanady opublikował wyniki ankiety na temat cyfrowego dolara kanadyjskiego. Większość respondentów (92%) wolałoby korzystać z obecnych metod płatności (gotówka, karta) zamiast używać CBDC. Niezbyt byli zainteresowani posiadaniem kolejnej metody płatności, która działałaby w trybie offline, gdyby był problem z zasięgiem Internetu lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu.

Zdecydowana większość respondentów (85%) stwierdziła, że nie użyłaby cyfrowego dolara kanadyjskiego. Większość respondentów (9 na 10) nie miało pewności, czy Bank Centralny Kanady jest w stanie wyemitować bezpiecznego cyfrowego dolara kanadyjskiego odpornego na cyberataki, kradzieże i oszustwa.

Zdecydowana większość respondentów (86%) stwierdziła, że należy wprowadzić regulacje nakładające na sprzedawców obowiązek akceptowania gotówki jako formy płatności.

78% respondentów nie wierzy, że Bank Centralny Kanady uwzględni opinie opinii publicznej podczas tworzenia możliwości emisji cyfrowej wersji dolara kanadyjskiego.

Uczestnicy ankiety w większości (87%) byli zaznajomieni z tematyką CBDC.