Brytyjscy ustawodawcy wzywają Bank Anglii do zachowania ostrożności w przypadku wprowadzenia detalicznego cyfrowego funta.

Brytyjscy ustawodawcy przestrzegają przed pochopnym wprowadzeniem cyfrowego funta do użytku detalicznego (osoby fizyczne i przedsiębiorcy). Podkreślają znaczenie znalezienia równowagi między postępem technologicznym a potencjalnymi wadami.

Członkowie Treasury Select Committee (Komisja Skarbu Izby Gmin) wyrazili zastrzeżenia co do potencjalnego wprowadzenia na rynek detalicznego cyfrowego funta, podkreślając potrzebę dokładnej analizy przed podjęciem dalszych działań. Komisja Skarbu wezwała Bank Anglii i Skarb Państwa do zajęcia się kwestiami prywatności danych i stabilności finansowej przed rozważeniem wdrożenia cyfrowej waluty banku centralnego (cyfrowego funta).

Bank Anglii i Skarb Państwa rozważa wprowadzenie limitu 10 000-20 000 funtów konta w CBDC. W raporcie komisji zasugerowano wdrożenie niższych początkowych limitów dla detalicznego cyfrowego funta w celu zmniejszenia ryzyka ewentualnego bankructwa banków w okresach niestabilności rynkowej. Ten środek ostrożności ma na celu zniechęcenie do większych transferów środków do portfeli cyfrowych, co mogłoby zwiększyć ryzyko upadłości banków i zwiększyć oprocentowanie kredytów bankowych.

W raporcie skupiono się na kwestiach związanych z prywatnością i zasugerowano wprowadzenie solidnych regulacji i ustawowych zabezpieczeń związanych ze zdolnością rządu do uzyskiwania dostępu do danych obywateli.  Komisja Skarbu kładzie nacisk na ochronę prywatności użytkowników, aby wprowadzenie CBDC nie doprowadziło do niepotrzebnego nadzoru przez rząd.

Komisja Skarbu poparła dalsze prace projektowe podejmowane przez Bank Anglii, ale podkreśliła, że projekt ten nie może odwracać uwagi instytucji od jej podstawowych celów, jakimi są kontrola inflacji i utrzymanie stabilności finansowej. Podkreśliła, że dalsze prace nad tym projektem muszą być poparte jasną analizą korzyści i kosztów.

„Chociaż popieramy plan Banku Anglii, aby kontynuować prace nad projektem potencjalnego detalicznego cyfrowego funta, wzywam go do ostrożnego postępowania i zachowania otwartego umysłu co do tego, czy jest on rzeczywiście potrzebny” – przewodnicząca komisji Harriett Baldwin.