Chińczycy będą mogli korzystać z cyfrowego e-CNY w Singapurze.

Władze monetarne Singapuru wydały oświadczenie, w którym ogłosiły, że rozszerzą współpracę finansową z Chinami poprzez nowe inicjatywy w zakresie finansów cyfrowych i rynków kapitałowych. Inicjatywy obejmują transgraniczny pilotażowy projekt dotyczący cyfrowego juana (e-CNY) między Chinami a Singapurem, umożliwiający turystom z obu krajów korzystanie z cyfrowego e-CNY, a także uruchomienie połączenia produktowego ETF Singapur–Szanghaj. Ten program stanowi część szeregu inicjatyw ogłoszonych po 19. posiedzeniu Wspólnej Rady ds. Współpracy Dwustronnej (coroczne forum najwyższego szczebla między Chinami a Singapurem) w Tianjin.

Trwają również rozmowy na wczesnym etapie pomiędzy lokalnymi bankami Singapuru a chińską spółką UnionPay International w celu utworzenia wzajemnego mechanizmu przekazów pieniężnych między PayNow i UnionPay. Mogłoby to zapewnić bezpieczne, wygodne i niedrogie płatności transgraniczne oraz przekazy pieniężne między tymi dwoma krajami.

Obecnie zagraniczni turyści w Chinach mogą bez problemu korzystać z cyfrowego e-CNY, otwarcie cyfrowego portfela e-CNY nie wymaga posiadania/otwierania konta bankowego w Chinach. W aplikacji cyfrowego juana do wyboru jest kilka rodzajów kont, w tym anonimowe, które wymaga tylko podania nr telefonu i może być to numer zagraniczny. W niektórych miastach zostały nawet uruchomione automaty do wymiany zagranicznych walut na cyfrowe e-CNY w formie cyfrowego twardego portfela.

(Chiny) Cyfrowe automaty do wymiany walut. Cyfrowy twardy portfel e-CNY.

Natomiast możliwość korzystania z cyfrowego e-CNY poza granicą Chin obecnie jest mocno ograniczona. Mieszkańcy Hongkongu mogą obecnie korzystać z cyfrowego e-CNY. Ponadto Ludowy Bank Chin współpracuję z bankami centralnymi Tajlandii, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich nad platformą multi-CBDC, która ma zapewnić sieć bezpośrednią dla banków centralnych i uczestników komercyjnych. Singapur nie ma obecnie planów wdrożenia detalicznego CBDC. Planuje jednak pilotaż hurtowego CBDC w 2024 roku.

Umowa wizowa

W czwartek (7 grudnia) Singapur i Chiny ogłosiły również, że zawrą umowę o wzajemnym zwolnieniu z obowiązku wizowego między obydwoma krajami w przypadku pobytu nie dłuższego niż 30 dni. Obecnie Singapurczycy posiadający paszporty mogą wjechać do Chin bez wizy na 15 dni, natomiast Chińczycy potrzebują obecnie wizy, aby wjechać do Singapuru. Obie strony planują wdrożyć program na początku 2024 roku.