Palau publikuje raport z pilotażu stablecoina „PSC”.

Palau opublikowało szczegółowo raport opisujący zakończony pilotażowy program stablecoina „PSC” zabezpieczonego dolarem USD, podkreślając pozytywne opinie uczestników i demonstrując potencjał monet stabilnych na wyspie Pacyfiku. Pilotaż odbywał się przy współpracy z Ripple, które odegrało kluczową rolę we wspieraniu i rozwijaniu „PSC”.

Podstawowym celem projektu pilotażowego „PSC” była ocena różnych przypadków użycia i korzyści, jakie moneta typu stablecoin może przynieść Palau w zakresie płatności oraz wpływu na gospodarkę.

Projekt „PSC” rozpoczął się w październiku 2021 roku serią dyskusji pomiędzy Ministerstwem Finansów Palau a Ripple, których celem było określenie jasnego zestawu przypadków użycia. Po ustaleniu przypadków użycia w handlu detalicznym i jego docelowych uczestników, we wrześniu 2022 roku opracowano plan projektu, którego celem było uruchomienie pilotażu w grudniu 2022 roku. Etap budowy i wdrożenia został wykonany zgodnie z planem i sfinalizowany podczas pierwszej wizyty zespołu zarządzającego projektem – Ripple w Palau 11 listopada 2022 roku, natomiast ostatecznie zmieniono harmonogram uruchomienia projektu pilotażowego „PSC”, który ruszył oficjalnie dopiero w marcu 2023 roku – dystrybucja stablecoina „PSC” wśród uczestników pilotażu rozpoczęła się dopiero 30 czerwca 2023 roku.

Stablecoin „PSC” został wyemitowany w liczbie 20 tysięcy (1 PSC = 1 USD) na platformie XRP przez Ministerstwo Finansów Palau (przypominamy, że Palau nie posiada banku centralnego) i był w pełni zabezpieczony depozytami w USD w amerykańskiej Federalnej Korporacji Gwarantowania Depozytów (Federal Deposit Insurance Corporation – FDIC).

Według raportu – pilotaż zakończył się sukcesem, zarówno kupujący jak i sprzedawcy detaliczni wyrazili pozytywne opinie na temat łatwości obsługi, niższych opłat transakcyjnych „PSC”, ale „ogólny czas przetwarzania płatności był dłuższy niż w przypadku innych metod płatności, głównie ze względu na zależność od sieci„, natomiast nie testowano trybu płatności offline – bez konieczności dostępu do Internetu. Większość uczestników wskazała również, że opowiadałaby się za wykorzystaniem „PSC”, gdyby zostałby wdrożony na stałe.

W raporcie wskazano także kilka obszarów dalszego rozwoju, w tym budowę solidnego ekosystemu, który integruje instytucje finansowe z siecią stablecoina oraz opracowanie jasnych wytycznych regulacyjnych. Długoterminowym celem jest wdrożenie „PSC” w całym kraju jako wygodnego i ekonomicznego sposobu płatności.