Pracownicy Banku Centralnego Brazylii walczą o lepsze wynagrodzenie, co może mieć wpływ na projekt CBDC – Drex.

W czwartek (7 grudnia 2023 roku) pracownicy Banku Centralnego Brazylii protestowali podczas „spotkania DREX” zorganizowanego przez władze monetarne w celu omówienia projektu brazylijskiej cyfrowej waluty banku centralnego.

Pracownicy Banku Centralnego Brazylii przeprowadzili wizualny protest – podczas spotkania wystąpili z transparentami z napisami „waloryzacja” i „Drexit”, specjaliści domagali się lepszych wynagrodzeń i warunków pracy. Wspomniana akcja ma na celu zwrócenie uwagi prezesa Banku Centralnego Brazylii, Roberto Campos Neto. Ruch pracowniczy rozważa nawet przeprowadzenie strajku.

Rogério Lucca, szef Departamentu Operacji Bankowych i Systemów Płatniczych Banku Centralnego Brazylii – potwierdził, że działanie ma wpływ na program innowacji, w tym DREX. „Sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie Bank Centralny Brazylii ma wpływ na wszystkie procesy w Banku Centralnym Brazylii. Sytuacja, w której znajduje się Bank Centralny Brazylii – wywołuje ogromne niezadowolenie wśród pracowników, głównie ze względu na nierówność płacową, która istnieje w odniesieniu do podobnych ścieżek zawodowych” – powiedział.

Fábio Araújo, koordynator projektu CBDC – DREX, przekonywał, że pracownicy organu monetarnego powinni być uznawani i doceniani, a „nierówność wynagrodzeń w stosunku do innych stanowisk publicznych powinna zostać skorygowana, aby zagwarantować zdolność Banku Centralnego do dalszego przyciągania wysokiej jakości pracowników…” – powiedział.

Doniesienia wskazują na znaczące odejście ważnych pracowników na rzecz rozwoju takich projektów jak Drex. Bruno Batavia, który pracował nad projektem DREX, niedawno odszedł z Banku Centralnego Brazylii – objął stanowisko w obszarze innowacji w firmie Valor Capital.

Samo zainteresowanie, jakie firmy i instytucje finansowe wykazują wobec DREX – może przyczynić się do ucieczki pracowników Banku Centralnego Brazylii. Dzieje się tak, ponieważ DREX generuje również zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników w instytucjach prywatnych.

Bank Centralny Brazylii ma już teraz opóźnienia w programie pilotażowym. Niektóre konsorcja miały trudności ze spełnieniem narzuconych przez Bank Centralny Brazylii norm dotyczących przepustowości łącza. Na razie nie odniósł się do całej sytuacji, ani prognozy uruchomienia platformy DREX, która wcześniej była planowana na koniec 2024 lub początek 2025 roku.

 

źródło: infomoney.com.br / exame.com