Osoby naruszające przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy nie będą mogły korzystać z cyfrowego rubla.

Obecnie Rosfinmonitoring i Bank Centralny Rosji pracują nad zmianami w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Klienci będą klasyfikowani według kategorii ryzyka naruszeń. Klienci sklasyfikowani w wysokiej (czerwonej) kategorii ryzyka naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy nie będą mogli korzystać z cyfrowego rubla – powiedział zastępca szefa Federalnej Służby Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring), German Neglyad.

„W ustawie przewidziano, że klienci wysokiego ryzyka, czyli tacy, którym przypisano wysoki poziom ryzyka – czerwony poziom ryzyka na platformie Banku Centralnego Rosji „Poznaj swojego klienta” – nie będą mieli dostępu do platformy cyfrowego rubla” – powiedział German Neglyad.

Rosfinmonitoring wraz z Bankiem Centralnym Rosji pracuje nad dostosowaniem podstawowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która w pełni będzie regulować ograniczanie ryzyka w rozliczeniach z cyfrowym rublem. Neglyad zauważył, że Bank Centralny Rosji jako emitent będzie musiał spełniać wymogi podobne do tych, jakie już obowiązują banki komercyjne w zakresie analizy podejrzanych transakcji z użyciem cyfrowych rubli. Wejście zmian planowane jest na 1 stycznia 2025 roku.

 

źródło: rbc.ru