Bank Centralny Norwegii opublikował raport z czwartej fazy eksperymentów z CBDC.

Bank Centralny Norwegii – Norges Bank opublikował raport z czwartej fazy eksperymentów z cyfrową walutą banku centralnego. Faza ta obejmowała badanie odpowiedniej technologii dla CBDC, analizę scenariuszy rozwoju norweskiego systemu płatniczego, ocenę wpływu CBDC na płynność banków i politykę pieniężną oraz przegląd zmian legislacyjnych niezbędnych do umożliwienia wprowadzenia CBDC.

Norges Bank rozpoczął projekt CBDC w 2016 roku. Fazy 1-3 projektu obejmowały ocenę: celu CBDC, charakterystyki CBDC, odpowiednich rozwiązań technicznych dla CBDC, schematów testów technicznych oraz konsekwencji wprowadzenia CBDC dla banków komercyjnych.

Prototyp stanowił prostą infrastrukturę podstawową dla CBDC. Testy prototypu odbywały się głownie na platformie Hyperledger Besu. Norges Bank testował oprócz prototypu inne technologie na mniejszą skalę, takie jak OpenCBDC.

Według Norges Bank podstawowa infrastruktura CBDC mogłaby być rozwijana z wykorzystaniem rozwiązań innym banków centralnych, m.in. Eurosystemu – Europejski Bank Centralny stwierdził, że płatności wielowalutowe za pomocą CBDC można ułatwić na różne sposoby, w tym „… poprzez zastosowanie podejścia opartego na jednym systemie, w ramach którego wspólna infrastruktura techniczna obsługiwałaby wiele CBDC emitowanych przez odpowiednie banki centralne. Priorytetem dla Eurosystemu jest zapewnienie terminowego dostarczenia cyfrowego euro, które zaspokoi potrzeby użytkowników strefy euro. Jeśli cyfrowe euro cyfrowe euro zostanie z powodzeniem wprowadzone w strefie euro, zapewnianie funkcji międzywalutowych może być wspierane tam, gdzie istnieją wzajemne interesy z innymi jurysdykcjami monetarnymi.

Wprowadzenie CBDC będzie wiązało się z odpływem depozytów z banków komercyjnych, będzie miało wpływ na politykę pieniężną oraz nośniki wartości, takie jak gotówka, według raportu Norges Bank – CBDC powinno być zaprojektowane tak, aby umożliwiało zarządzanie popytem. Jako środek zaradczy wymienia limit posiadania CBDC, czy poprzez wprowadzenie stopy procentowej. „Z wykorzystaniem stóp procentowych, można wprowadzić dwustopniowy system, w którym stopa procentowa od posiadania CBDC w ramach ustalonego indywidualnego limitu jest wyższa niż stopa procentowa od pakietów przekraczających limit. Celem takiego systemu jest wspieranie roli CBDC jako atrakcyjnego środka płatniczego, ale jednocześnie kontrolowanie popytu na nośniki wartości.[…] Jeśli CBDC zostanie wprowadzone, argument przemawiający za tym powinien być przede wszystkim związane z systemem płatniczym i nie powinno być traktowane jako dodatkowy instrument polityki pieniężnej. Nie można całkowicie wykluczyć, że CBDC może odgrywać rolę instrumentu polityki pieniężnej w dłużej perspektywie, ale nie powinno to być motywem wprowadzenia CBDC w ciągu najbliższych kilku lat.” Norges Bank wspominał również w raporcie o konieczności wprowadzeniu zmian dotyczących stopy procentowej CBDC w przepisach  – „należy uwzględnić zarówno w ustawie Norges Bank, jak i w przepisach specjalnych.

Wcześniej już Lu Lei – zastępca dyrektora Państwowej Administracji Walutowej w Chinach mówił, że za pomocą programowalnych inteligentnych kontraktów, dzięki CBDC będzie można osiągnąć cele polityki makroekonomicznej. W podobnym tonie wypowiadali się analitycy Narodowego Banku Węgier – CBDC z stopami procentowymi mogłoby pomóc w stabilizacji cen rynkowych, mogłoby być skutecznym narzędziem do walki z inflacją.

Kolejna faza badań Banku Centralnego Norwegii

Norges Bank uważa jednak, że jest za wcześnie na wybór technologii dla podstawowej infrastruktury CBDC. Projekt badawczy ma być kontynuowany. Norges Bank do tej pory skupiał się głównie na wersji detalicznej CBDC. Kolejna faza projektu ma obejmować badanie m.in. hurtowego CBDC i innych form rozliczeń w pieniądzu banku centralnego. Badane będą również wady i zalety rozwoju CBDC z infrastrukturą innych banków centralnych, w tym przeprowadzenie oceny zasadności wykorzystania systemu rozliczeniowego TARGET Eurosystemu i połączenia z potencjalną infrastrukturą cyfrowego euro.