Raport EBC z postępu prac nad zbiorem przepisów dotyczących cyfrowego euro.

Europejski Bank Centralny opublikował raport podsumowujący postępy w pracach grupy ds. opracowywania zbioru zasad (Rulebook Development Group – RDG) nad zbiorem przepisów dotyczących cyfrowego euro oraz przewidywane kolejne etapy procesu opracowywania.

W skład grupy RDG, która została powołana w styczniu 2023 roku, wchodzą członkowie reprezentujący stowarzyszenia konsumentów, sprzedawców detalicznych i pośredników.

Pierwszy projekt zbioru przepisów, przedstawiony jako wersja przejściowa, obejmuje: modele funkcjonalne i operacyjne opisujące wszystkie przypadki użycia i usług cyfrowego euro, wymogi dotyczące schematu technicznego cyfrowego euro, które przedstawiają m.in. architekturę cyfrowego euro oraz model przepisów dotyczących cyfrowego euro w zakresie warunków umowy między
pośrednikiem a użytkownikiem końcowym.

W raporcie wspomniono o płatnościach w cyfrowym euro powyżej limitu konta cyfrowego euro – kwota transakcji przekraczająca limit konta użytkownika cyfrowego euro byłaby automatycznie transferowana na konto bankowe połączone z cyfrowym euro. Model odwrócony umożliwiałby płatności internetowe, jeżeli stan konta cyfrowego euro byłby niższy niż kwota transakcji – w tym przypadku brakujące zasoby pobrane byłyby z konta bankowego, jeżeli znajdowałyby się tam brakujące środki.

Od stycznia 2024 roku członkowie grupy RDG kontynuują prace nad zbiorem przepisów dotyczących cyfrowego euro, planuje się jego rozszerzenie o następujące sekcje: minimalne wymagania dotyczące doświadczeń użytkownika, standardy brandingu i komunikacji, certyfikacja, procedury testowania i zatwierdzania, zasady wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, specyfikacja dotycząca interoperacyjności i wdrażania.

Europejski Bank Centralny ogłosił także nabór wniosków do prac nad poszczególnymi elementami cyfrowego euro. Poszukuje dostawców zajmujących się wyszukiwaniem aliasów, zarządzaniem ryzykiem i oszustwami, tworzeniem aplikacji i SDK, rozwiązaniami offline oraz bezpieczną wymianą informacji transakcyjnych.

Europejski Bank Centralny ma podjąć decyzję o wprowadzeniu cyfrowego euro dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego Unii Europejskiej.

 

źródło: ecb.europa.eu