Odpowiedź Banku Anglii na konsultacje społeczne. Cyfrowy funt przechodzi do fazy projektowania.

Bank Anglii i Skarb Państwa opublikowały swoją odpowiedź na konsultacje społeczne w sprawie projektu cyfrowej waluty banku centralnego, zwanej także „Britcoinem”, w których wzięło udział 51529 respondentów, którzy wyrazili obawy dotyczące kwestii, takich jak potencjalny wpływ na prywatność i dostęp do środków pieniężnych.

W kwestii prywatności stwierdzono, że planowane przyszłe przepisy przed wprowadzeniem mają zagwarantować użytkownikom prywatność i kontrolę nad ich pieniędzmi. Bank Anglii jako operator infrastruktury bazowej oraz rząd nie miałyby dostępu do danych osobowych. Cyfrowy funt nie będzie tak anonimowy jak gotówka. „Płatności cyfrowe pozostawiają ślad cyfrowy, dlatego nie mogą być anonimowe”.

Bank Anglii, ani rząd nie miałyby możliwości programować z góry CBDC, ale podobnie jak w przypadku cyfrowego euro, Bank Anglii umożliwiłby programowanie użytkownikom, oczywiście za ich zgodą – za pomocą inteligentnych kontraktów, więc prawdopodobnie jednostki państwowe mogłyby wypłacać świadczenia socjalne czy dotacje o opcją zaprogramowania tylko na konkretny cel. Wcześniej w ramach projektu Rosalind, Bank Anglii z BIS badał płatności warunkowe, wraz z mechanizmem dwustronnym, trójstronnym i kontraktem hash timelock (HTLC). Mechanizm dwustronny pozwalałby odbiorcy określić kwotę, która ma zostać zarezerwowana do czasu spełnienia określonych warunków płatności. Mechanizm trójstronny wprowadza stronę trzecią, która określa kiedy zarezerwowana kwota płatności powinna zostać odblokowana.

W oświadczeniu stwierdzono, że ​​banknoty będą nadal w obiegu, CBDC będzie jedynie uzupełnieniem. W dalszej części podkreślono również, że 10 cyfrowych funtów będzie zawsze miało tę samą wartość co banknot 10 funtów, dlatego nie będzie to nowa waluta, a jedynie nowa technologia. Obywatele będą mieli wybór, czy chcą korzystać z cyfrowego funta, czy też nie.

Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie emisji cyfrowego funta. Bank Anglii będzie kontynuować dalej prace, projekt cyfrowego funta przeszedł do fazy projektowania, w której Bank Anglii ma skupić się nad oceną wykonalności technologicznej, określeniem optymalnego projektu i architektury technologicznej oraz pogłębienie możliwości technologicznych. Przeprowadzona zostanie ocena kosztów i korzyści wprowadzenia cyfrowego funta przed podjęciem decyzji [która ma zapaść prawdopodobnie w następny roku] o przystąpieniu do fazy budowy. Respondenci będą mieli nadal możliwości podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat cyfrowego funta z Bankiem Anglii i Skarbem Państwa.